Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Hirdetmény

Mar
05

HIRDETMÉNY

A 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban jelentősen átalakul az európai uniós pályázatok hazai rendszere. A Széchenyi 2020 programban az önkormányzatok jelentősebb szerepet kapnak nemcsak saját, hanem a településükön székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások projektjeinek generálásában, fejlesztésében is.

Mivel a források 60%-a gazdaságfejlesztési célra tervezett, létfontosságú, hogy az Uniótól és a Magyar Kormánytól érkező támogatás életképes, hosszú távon is fenntartható fejlesztéseket generáljon. Az alulról építkező helyi kezdeményezések összehangolása, a szférák közötti együttműködés erősítése, a stratégiai tervezés, forráskutatás külső szakértőkkel való együttműködést igényel. Az életképes, fenntartható projektek generálása aktív folyamat, amelyben a buktatók elkerülése legalább olyan fontos, mint az innováció előmozdítása.

Községünk Önkormányzata  a sikeres pályázatok  érdekében együttműködési megállapodást kötött  Zsámbokiné Huszár Anett pályázati szakértővel. A megállapodás egyik célja, hogy az önkormányzat és a helyi vállalkozások pontos és konkrét pályázati információhoz jussanak. Az együttműködési megállapodás egyik felet sem kötelezi kizárólagos megbízási vagy egyéb jogviszonyra.

Fontos, hogy a tanácsadás előre egyeztetett időpontban, a dunaegyházi székhelyű vállalkozásokra is vonatkozik. A tanácsadás költséggel nem jár, díjkötelesnek az együttműködés eredményeként letisztult projektek, a külön megbízási szerződés keretében térítéskötelesen végzett szolgáltatások számítanak.

Érdeklődni, időpontot egyeztetni a Községházán lehet munkaidőben.

                                                                                                                                                  Szilágyi István
                                                                                                                                                   polgármester

Beküldte Admin tovább

Tájékoztató

Feb
25

Kedves Szülők!

Iskolánk a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola az alábbiakban szeretné tájékoztatni Önöket tartalmi munkájáról:

Intézményünkben jelenleg 8 évfolyamon 91 gyermek tanul. Tanulóink számára biztosítjuk, hogy délután nyugodt körülmények között készülhessenek a másnapi órákra. Felkészülésüket másnapra a tanító nénik segítik. Felügyeletükről 17 óráig gondoskodunk.
Nagy figyelmet fordítunk intézményünkben az alapvető ismeretek elsajátítására. Az olvasási, írási, számolási és kommunikációs készségek fejlettségének mértéke meghatározza a későbbi eredményességet.

Iskolánkban szlovák nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Tanulóink heti öt órában tanulják a szlovák nyelvet. Célunk, hogy a jó képességű gyerekek alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerezzenek a 8. osztály végére.
A szlovák nyelv oktatása mellett fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a magyarországi szlovákok múltjával, történetével, néprajzával. Nemzetiségi népismeretet tanítunk 1-8. évfolyamokon órarendi keretben. Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a nemzetiségi identitástudat, felismerjék, hogy előnyt jelent a nyelvi és kulturális gazdagság.
Informatikát 6. osztálytól kezdődően tanítunk, melynek tanulásához szép számmal állnak rendelkezésre számítógépek.

Iskolánkban hagyománya van az ünnepek méltó megünneplésének. Ilyen a Mikulás-műsor, a karácsonyi ünnepély, nemzetiségek napja és a hagyományos nemzeti ünnepek.
Pedagógusaink által szervezett színes programok gazdagítják intézményünk tanórán kívüli foglalkozásait. A szülőkkel közösen gyermeknapot szervezünk.
A tehetséggondozást erősítik szakköreink. A gyerekek érdeklődési körüknek megfelelően nyelvi szakkörökre (szlovák, német) és kézműves szakkörre járhatnak.

Tanulóink testi fejlődéséről a lehetőségekhez képest sokoldalúan próbálunk gondoskodni. A mindennapos testnevelés lehetőségét különféle sportköri foglalkozások színesítik. Igény esetén úszásoktatást szervezünk gyerekeinknek. A 2014/15-ös tanévtől iskolánk bekapcsolódott a Bozsik-programba. A program keretében heti 3 alkalommal fociszakkörön vehetnek részt a tanulók.

Iskolánk tagintézménye a dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskolának, melynek keretén belül néptánc tanulására, valamint hangszeroktatásra van lehetőség. A kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként zeneoktatásba is bekapcsolódhatnak a gyerekek.

Nagy figyelmet fordítunk a lemaradó tanulók felzárkóztatására egyéni és csoportos korrepetálások keretében. Kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulóinkat versenyekre is felkészítjük. Iskolánk tagja a solti Teleki Sándor Tehetségpontnak.
Iskolánk megkapta a Mentoriskola címet. Tanórán kívüli tevékenység keretében folyik a nemzetiségi tehetséggondozás és hagyományőrzés.
Az idegen nyelvek oktatását segíti a nyelvi labor.

Iskolánkban a légkör családias hangulatú, lehetőség nyílik az egyénre szabott differenciált oktatásra, a személyiséget ismerő és tisztelő bánásmódra. Nevelő-oktató munkánkat gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segítik.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek azzal a tudásanyaggal, amely a továbbtanuláshoz szükséges.
A középiskolára való felkészítést segítik elő a felvételi előkészítők magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
A felkészítés eredményességét mutatja, hogy tanulóink sikeresen felvételiznek, és jól megállják helyüket a középiskolában is.

Az első osztályról
Szeptemberben az első osztályban szoktatási időszakot tartunk. Az átmeneti nehézségek megkönnyítése végett az első két hétben a tanulók rövidített órákon vesznek részt.
Iskolánkban Meixner Ildikó módszerével szótagoló olvasástanítás folyik (dyslexiát megelőző módszer). Így sokat tudunk tenni a jó helyesírás és az olvasási készség fejlesztéséért. Az oktatási munka során maximálisan figyelembe vesszük a gyerekek teherbírását, haladási ütemét. Játékosan vezetjük be a gyerekeket az olvasás és írás titkaiba.

Tanító néni: Gáborikné Dudla Györgyi

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat a dunaegyházi általános iskolába!

Iskola elérhetősége: 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.

Telefon: 78 / 850-360; e-mail címe: iskola@altisk-degyhaza.sulinet.hu

Beküldte Admin tovább

Tájékoztató nap

Feb
19

Tisztelt Szülők!

Alulírott, Szűcsné Takács Zsuzsanna a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatom, hogy tájékoztató napot biztosítunk az iskolai hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban 2015. március 5-én (csütörtökön) 15.30-tól iskolánk épületében.

A tájékoztatást tartják az egyházközségek képviselői.

Dunaegyháza, 2015. február 19.

                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                    Szűcsné Takács Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                intézményvezető

Beküldte Admin tovább

Óvoda nyári nyitvatartás

Jan
30

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Dunaegyháza Község Képviselő-testületének döntése alapján, óvodánk a nyári időszakban az alábbiak szerint lesz nyitva, illetve zárva:

2015. június 1-től június 30-ig teljes nyitva tartással,

2015. július 1-től július 31-ig 8 órás nyitva tartással (6:30-14:30),

2015. augusztus 1-től augusztus 23-ig zárva tartás,

2015. augusztus 24-től augusztus 31-ig 8 órás nyitva tartással (6:00-14:30).

 

Dunaegyháza, 2014. február 2.

 

                                                                                              Skrenyó Edit

                                                                                               óvodavezető

Beküldte Admin tovább

Falugyűlés

Jan
23

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Dunaegyháza RSS csatornájára