Mákszem Óvoda

 

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaAz elmúlt évtizedekben a gyermeklétszám függvényében, a közoktatás reformrendelkezései következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. 2013. szeptember 1-től önállóan működünk és felvettük a Dunaegyházi Mákszem Óvoda (Materská škola "Makovička" v Dunaeďháze) nevet.

 

Óvodánk, a község központjában található, ideális természeti környezetben.Dunaegyházi Mákszem Óvoda

Az óvoda udvarának adottságai jók: tágas tér, változatos domborzat, sok fa és fű. Az udvari mozgásfejlesztők az elmúlt években megújultak, de még további bővítésre van szükség.
Dunaegyházi Mákszem Óvoda
Folyamatosan törekszünk, hogy a fenntartói költségvetésen túl egyéb forrásbővítési lehetőségeket - pályázati és alapítványi támogatások - bevonjunk a meglévő eszközök és felszerelések fejlesztésére és szükség esetén pótlására.

Legfontosabb pedagógiai elvünk és hitvallásunk a gyermekközpontúság, olyan óvodai légkör kialakítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, sokféle és változatos tevékenység szolgálja fejlődésüket az egész nap folyamán. Ennek érdekében kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk a szülőkkel. Csak a szülőkkel együtt vagyunk képesek arra, hogy gyermekeinket egységes elvek szerint a megfelelő módon neveljük és fejlesszük.

 Dunaegyházi Mákszem ÓvodaDunaegyházi Mákszem Óvoda Dunaegyházi Mákszem Óvoda

Az óvoda 75 férőhelyes. Jelenleg 2 vegyes csoportot alakítottunk ki. A gyermekek csoportba való beosztását személyiségjegyeinek, szociális összetételének figyelembevételével alakítottuk ki.

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaA csoportokban állandó óvónői párok dolgoznak. A párok kiegészítik egymást az óvodai élet tevékenységformáinak területén a folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése érdekében. Az óvónők munkáját 2 szakképzett dajka segíti.

Óvodásaink körében évenként szűréseket végeznek a kunszentmiklósi szakszolgálat szakemberei, így lehetőség van óvodánkban a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására, gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai megsegítésre.

Rendszeresen szervezünk különféle programokat a szülőkkel, gyermekekkel közösen, (nemzetiségi nap, gyermeknap, kirándulások).

Lehetőséget biztosítunk óvodásainknak hetente egyszer néptánc tanulására.

Nevelési céljaink:

  • Az óvodába kerülő valamennyi gyermek személyiségének teljes körű fejlesztése, figyelembe véve az adott gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét.
  • Optimális környezet kialakítása, amelyben a gyermek legjobban fejlődik, mert a korosztály lételeme a biztonságérzet és a szeretet.
  • A játékon keresztül a gyermek emocionális, szomatikus, mentális és szociális fejlődésének elősegítése.
  • Az óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának a megteremtése, a családban folyó nevelőmunka folytatása, kiegészítése, segítése.
  • A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
  • Szlovák nyelv megalapozása, megszerettetése, elődeink kultúrájának, szokásainak megismertetése.

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaDunaegyházi Mákszem Óvoda

"Csináljunk bármit, ami nyitogatja
szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
( Varga Domokos)

Az óvoda házirendje ide kattintva (.pdf) letölthető.

Közzétételi listák:
Közzétételi lista 2018.
Közzétételi lista 2017.
Közzétételi lista 2016.
Közzétételi lista 2015.
Közzétételi lista 2014.
Közzétételi lista 2013.
Közzétételi lista 2012.
Közzétételi lista 2011.
Közzétételi lista 2010.
Közzétételi lista 2009.

Gazdálkodási adatok