pályázat

Bursa Hungarica - pályázati kiírás

Oct
05

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók ("A"), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ("B") részére.

Pályázati kiírás "A"

Pályázati kiírás "B"

Pályázati ütemterv

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

BV pályázati felhívások

Jun
13

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet roma származású fiatalok részére:
felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán tanulóknak,
középiskolások részére.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Pályázat civil szervezetek részére

Mar
03

Dunaegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén rendszeresen müködő civil szervezetek részére.

A Pályázati kiírás ide, a Pályázati adatlap pedig ide kattintva nyitható meg.

Beküldte Admin tovább

Pályázat - Bács-Kiskunban itthon vagy 2018. II. félév

Mar
03

 

A pályázathoz szükséges további nyomtatványok elérhetőek az Önkormányzatnál vagy letölthetőek a fenti képre kattintva vagy innen.

Beküldte Admin tovább

Bursa Hungarica - pályázati kiírás

Oct
11

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók ("A"), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ("B") részére.

Pályázati kiírás "A"

Pályázati kiírás "B"

Pályázati ütemterv

Beküldte Admin tovább

Pályázati lehetőség

Jun
14

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának pályázati felhívásait roma származású fiatalok részére az alábbiakban olvashatják.

Középfokú

Felsőfokú

Beküldte Admin tovább

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Apr
12

Pályázhatnak: Dunaegyháza Község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem

 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport

 • egyházi élet támogatása

 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

Támogatás formája:

 • a civil szervezetek működési támogatása,

 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,

 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása

 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt

 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község  Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2017. április 26. postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben - 8 naptári napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtástól számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:  A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a  támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

Mellékletek:

Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által hitelesítve.

Bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről. (Minta letölthető a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/ honlapról.)

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. (Minta letölthető a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/ honlapról.)

Pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

Pályázati adatlap:

Letölthető innen.

Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - pályázat csatornájára