Felhívás

Tisztelt Ebtartók! Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Dunaegyháza Község Önkormányzata 2022 évben az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai alapján ebösszeírást tart.

Az ebtartók/tulajdonosok 2022. április 1-től 2022. május 31-ig tehetik meg bejelentésüket. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Ezúton is felhívjuk az ebtartók, illetve ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonoscsere, új tartási cím, az állat elpusztult) a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Kérem a Dunaegyháza közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az "Ebösszeíró lapot" kitölteni és a kitöltött adatlapot a  Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek 2022. május 31. napjáig:

-postai úton: 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.

-személyesen leadva ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 1. irodájában

Az ebösszeíró lapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv vagy kisállat-útlevél alapján.

Ebösszeíró lap személyesen átvehető munkaidőben a Dunaegyházi Polgármesteri Hivatal 1. irodájában, vagy letölthető/kitölthető…….IDE kattintva! is.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/ 1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük merülne fel, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:  

Tel.: 06/78 573-020 e-mail: hivatal@dunaegyhaza.hu

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2022. május 31-ét követően ellenőrzi a Hivatal, hogy bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek-e.

Köszönjük az adatszolgáltatás során szíves együttműködésüket!

 

                                                          Storchné Somogyi Eszter

                                                                         jegyző