Pályázhatnak:

Dunaegyháza község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem
 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport
 • egyházi élet támogatása
 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

Támogatás formája:

 • a civil szervezetek működési támogatása,
 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, a pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 21. (kedd) 12 óra

 

Hiánypótlásra nyitva álló idő:

A pályázót egyszeri esetben – 8 naptári napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtásától számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

Mellékletek:

 • létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat) másolati példánya pályázó által hitelesítve,
 • bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés,
 • közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

Dunaegyháza, 2023.03.08.

                                                                                                               Dunaegyháza Község Önkormányzata

A PÁLYÁZATI ADATLAP INNEN TÖLTHETŐ LE.