Tisztelt Betegek!

Mar
25

A Koronavírus fertőzés miatt szükséges óvintézkedésekre került sor:

 • A váróteremben max. 2 fő tartózkodhat.
 • Légúti panasszal rendelkező beteg, telefonon jelentkezzen be lehetőleg rendelési időben!

Rendelő telefonszáma: 06/78/473-124

Sürgős esetben:
Hétfőtől péntekig 8-16 óráig
Dr Szabó Hajnalka Rozália
tel:06/70/431-6187

Központi Ügyelet:
Hétvégén vmint ünnepnapokon 16-08 óráig
Tel: 06/78/564-219

Sürgős esetben a Mentő 24 órán keresztül elérhető 112.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Maradj otthon

Mar
19

Beküldte Admin tovább

Tisztelt Dunaegyházi Idősek!

Mar
19

A ma megjelent kormányrendelet értelmében a 70 év feletti személyeket arra kéri a Kormány, hogy lakóhelyüket ne hagyják el.

Azon idősek ellátásáról, akiknek családtagjai, szomszédai nem tudják megoldani a mindennapos bevásárlást és egyéb feladatokat, a település polgármestere gondoskodik!

Kérem Önöket, hogy a Kormány kérésének megfelelően maradjanak otthon és önkormányzatunk felé a +36 78/573-020 , vagy a dunaegyhaza.pohi@tanet.hu elérhetőségek valamelyikén jelezzék, hogy igényt tartanak segítségre.

A segítővel történő találkozás szabályai a következők:

1. A találkozás minden esetben a kapun/kerítésen keresztül, egymástól kellő távolságban történjen. Semmilyen kézfogás, testi érintkezés ne történjen. A kommunikáció is a minimálisra szorítkozzék.

2. A segítő a polgármester által erre a célra kiállított, aláírt és pecsételt dokumentumot és a személyi igazolványát be kell, hogy mutassa. / Kivételt képeznek ez alól a településen dolgozó házigondozók, akik a saját időseiket látják el./

3. A 70 év feletti lakos szatyorba beleteszi a megvásároltatni kívánt listát és azt az összeget amely fedezi annak költségét és átnyújtja a segítőnek. A bevásárlás után a visszajáró pénzt borítékban adják vissza a segítők.

4. Időseinket kérjük, hogy mind az átadás, mind pedig az átvétel után legyenek kedvesek kezet mosni, ezzel minimalizálva a fertőzés veszélyét!

Tisztelettel köszönöm megértésüket és együttműködésüket!

Dunaegyháza, 2020. március 17.

Tisztelettel: Szilágyi István - polgármester

Beküldte Admin tovább

Pályázati kiírás civil szervezetek 2020. évi támogatására

Mar
17

Pályázhatnak:

Dunaegyháza község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

 

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem
 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport
 • egyházi élet támogatása
 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

 

Támogatás formája:

 • a civil szervezetek működési támogatása,
 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

 

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, a pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 12.

 

Hiánypótlásra nyitva álló idő:

A pályázót egyszeri esetben – 8 naptári napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtásától számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

 

Mellékletek:

 • létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat) másolati példánya pályázó által hitelesítve,
 • bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés,
 • közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

 

Dunaegyháza, 2020. március 12.

 

 

                                                                                       Dunaegyháza Község Önkormányzata

 

PÁLYÁZATI ADATLAP letöltése

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Tájékoztató koronavírussal kapcsolatosan - helyi aktualitások 2020. 03. 14.

Mar
14

Tisztelt Lakosság!

Dunaegyháza Község Önkormányzata tisztelettel kéri Önöket, hogy hétfőtől (2020-03-16) a koronavírus terjedésének akadályozása miatt óvodás korú gyermekeiket csak abban az esetben vigyék az intézménybe, ha otthon nem tudják megoldani a felügyeletet.

Mind az iskolás, mind az óvodás gyermekek ebédjét ételhordóban lehet elvinni az ebédlőből 11:30 és 13:00 óra között. Kérjük, hogy az ebédlőn kívül álljanak sorba.

Kérjük továbbá, hogy csak halaszthatatlan esetben keressék személyesen Önkormányzatunkat. Minden egyéb esetben a dunaegyhaza.pohi@tanet.hu, illetve a +36-78-573 020 telefonszámon kérhetnek segítséget vagy tájékoztatást.

Amennyiben a lakosságot érintő változás történik, Dunaegyháza község honlapján, illetve Facebook oldalán azonnal tájékoztatást nyújtunk.

 

Dunaegyháza, 2020-03-14

Szilágyi István
polgármester

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Védőnő

Mar
14

Védőnő

Tóth Kálmánné védőnő

Rendelő: Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán utca 25.
Telefon: 78 / 573-020

Tanácsadás:
Hétfő:         14:00 - 16:00
Kedd:         08:00 - 10:00

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Dunaegyháza RSS csatornájára