2017.

Látogatási tilalom - baromfi állattartó telepeken

Apr
25

A járási főállatorvos a madárinfluenza ismételt előfordulása miatt látogatási tilalmat rendel el a Kalocsai, Kiskőrösi, Kunszentmiklósi járások teljes területén a baromfi állattartó telepekre.

A baromfitartó gazdaságokba az ott dolgozó személyeken, az ellátó állatorvosokon és a járvány leküzdésében részt vevő állatorvosokon kívül más nem léphet be.

A határozatt itt letölthető.

Beküldte Admin tovább

Ügyfélfogadás módosulás

Apr
18

Keresztély László műszaki vez. főtanácsos 2017. április 21. helyett, 2017. április 19-én tart ügyfélfogadást a hivatalban.

Beküldte Admin tovább

Élet a jövőben - képzőművészeti pályázat iskolásoknak

Apr
18

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a megye diákjai számára „Élet a jövőben” címmel.

A kiírás és a részletek itt olvashatóak.

Beküldte Admin tovább

Fókuszban a klímaváltozás - fotópályázat

Apr
18

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a megye lakosai számára „Fókuszban a klímaváltozás” címmel.

A kiírás és a részletek itt olvashatóak.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Apr
12

Pályázhatnak: Dunaegyháza Község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem

 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport

 • egyházi élet támogatása

 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

Támogatás formája:

 • a civil szervezetek működési támogatása,

 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,

 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása

 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt

 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község  Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2017. április 26. postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben - 8 naptári napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtástól számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:  A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a  támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

Mellékletek:

Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által hitelesítve.

Bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről. (Minta letölthető a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/ honlapról.)

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. (Minta letölthető a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/ honlapról.)

Pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

Pályázati adatlap:

Letölthető innen.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Ügyfélfogadás

Apr
05

Keresztély László műszaki vez. főtanácsos 2017. április 7-én (pénteken) 10-12 óráig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban.

Beküldte Admin tovább

Kisapostag – Dunaegyháza – Kisapostag

Apr
03

Személyes barátságlevél Dunaegyháza polgárainak!

A Wikipédia szerint 150 éve készült írásos dokumentum említi először, hogy a túlparti Dunaegyházáról szlovák földművesek települtek át az akkor még Egyház szállásoknak, majd hamarosan Kis Apostagnak nevezett területre. A tótok második hulláma kezdetének emlékét ugyancsak hivatalos irat őrzi a 70-es évek végéről, melynek 1-1 példánya a földhivatalban és nálam található.

A magánpraxisú honfoglalásomat követő alig néhány év múlva léptem először a kisapostagi tót atyafiak őseinek földjére, és kalandozásom néhány zsákmányát (szilvafőző rézüst, szakajtó, egyebek) máig őrzöm. Néhány évtizednek kellett eltelnie, míg ismét elindultam szerezni, de már nem zsákmányt, hanem élményt. Többször halottam a Faház vendéglőben az amúgy kisapostagi származású Váczi "Laca" vezette Delta Rock Band-et dübörögni. Volt úgy, hogy a banda rajongóihoz csatlakozó helybéliek segítettek egy fergeteges buli kialakulásában és vetítettük így előre a további, mára megvalósulni látszó együttműködés lehetőségét.

Máskor úgyszólván véletlenül tévedtem a Csipetka Fesztiválra, melyről azt is gondolhattam volna, hogy elírás, mert azt tótföldön kívül csipetkének mondják. De nem, mert a csipetkával gazdagított gulyásleves, más mint amit addig ismertem. Ezt jókedélyű, egymást kedvelő, barátkozó emberek főzik, kínálják - az Öböl menti árnyas fák alatt - és így az íze is (túl az elkészítési módján) valahogyan más, mint a Dunán innen.

Aztán a kolbásztöltő versenyek! Azt gondolhatni, a kisapostagival megközelítően azonos lakosú település valamennyi háza képviselteti magát a kultúrház melletti - ilyenkor majdnem szűknek bizonyuló - téren. De nem csak a helybéliek vígadnak, beszélgetnek, eszegetnek, iszogatnak a közösségi sátrak alatt, hanem a Kisapostagról, máshonnan hívott rokonok, barátok is. Jut azonban finom falat, gazdag fantáziával készített fűszeres kolbász, omlós tarja annak a vendégnek is aki csak arra tévedt. Ha nyúl a pénztárcájáért, lefogják a kezét, "Barátságból." - mondják. A verseny fődíja sem akármi, marcipánból készített, az eredetire megszólalásig hasonlító hurka, kolbász, sonka vagy éppen csülök.

Eszembe jutnak a falunapon zumba tánccal, csillogó szemmel, széles mosollyal felvonuló, üdeséget sugárzó lányok. De nem felejthetem a szorgalmas asszonykezekkel nyújtott tésztába hengergetett túrót, meggyet, mákot sem, amik aztán a legvégén - kikerülvén a közösségi kemencéből - szíves kínálás mellett rétesként végezték. Talán a finom falatoknál is fontosabb az ott lebegő meleg, jókedvű, baráti hangulat, ami úgy kell az ember szívének, mint rétesnek a forró kemence.

Több alkalommal is hallottam ottjártamkor, hogy az öregek "gyarmatként" emlegetik Kisapostagot. Ilyenkor egészséges lokálpatriotizmussal többször hivatkoztam a régészeti munkákban olvasható 2500 éves "kisapostagi kultúrára", amivel ugyebár Dunaegyháza múltja nem versenyezhet. Máskor azt mondtam; a legokosabb egyházi emberek költöztek át és telepedtek le Kis Apostagon, mert többekkel ellentétben felismerték, felesleges és fáradtságos oly gyakran átkelni a Dunán, művelni a földet, gondozni az állatokat.

Persze, sem a gyarmat- jelzőként, sem a vele szemben felhozott érvek nem veendők komolyan. Azonban, ha vannak egyházik, akik a gyarmat kifejezést, mint jelzőt mégis komolyan gondolják, hát gyarmatosítsák Kisapostagot!(Mint tették azt valamikor a legerősebb országok és vitték el kultúrájukat a birtokba vett területekre.) Hozzák el a közösségüket jellemző összetartást, egymás tiszteletét, a nyitottságukat, jóindulatukat, barátságukat mások iránt!Azokon a kisapostagiakon kívül, akik már megismerkedtek ezekkel a "szokásokkal", talán még van néhány ház, amelyre ráférne egy ilyen fajta gyarmatosítás. Biztos, ami biztos, én kinyitom az ajtóm.

Dr. Tóth István

Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - 2017. csatornájára