Műv Ház

Településünk méltán büszke lehet a Művelődési Házára, vagy mondhatjuk közösségi házára. Nem csak szép kinézetével, de bővülő tartalmával is fontos szerepet tölt be a község hétköznapjaiban. Helyet ad önkormányzati, iskolai, óvodai ünnepek lebonyolítására, színházi előadásokra. A nagyterem kellemes helyszínt nyújt báloknak, lakodalmaknak, családi, baráti, szervezeti megmozdulásoknak, rendezvényeknek. Megfelelő lehetőséget ad a Pinceklub helyiség kisebb társaságok befogadására legyen az egy születésnap, egy fórum, vagy pedig civil szerveződés, képzés. Rendszeresen helyet ad a nyugdíjas klubnak és dalkörének. Az épületben található a községi könyvtárunk és egy mozgásfejlesztő terem is, amelyet a helyi lakosok térítési díj ellenében használhatnak. A Művelődési Ház előtti park átalakításra került a község 800 éves fennállásának emlékére, ahol kialakításra került egy kör alakú színpad, félköríves ülőhelyekkel. A parkban található egy szobor Ilenczfalvi Sárkány Józsefről, egy emlékmű és egy kopjafa is.

Helyiségek

Címe:
6323 Dunaegyháza, Táncsics Mihály utca 13. illetve Petőfi Sándor utca 17.
Email: konyvtar@dunaegyhaza.hu      dunaegyhazakonyvtar@gmail.com

Művelődésszervező munkatárs, könyvtáros :
Glózik Tímea (Telefon: 70/796-91-63)

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Könyvtárunk szerves része a társadalom életének. Nem önálló épület, 1967 óta működik a Művelődési Ház épületében. A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást (BKSZ), melybe sikerült becsatlakoznunk. A könyvtár felújítása és új berendezése 2013-ban az Új Széchenyi Terv TIOP pályázata, a Nemzeti Kulturális Alap és a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg. Könyvállományunkat rendszeresen frissítjük, gyarapítjuk, szolgáltatásainkat korszerűsítjük. A könyvtár segíti a gyerekek szabadidős tevékenységét és tanulását. Az ajánlott és kötelező olvasmányok mellett a felnőtteknek is kínálunk olvasnivalókat, szépirodalmat és ismeretterjesztő könyveket, folyóiratokat, lexikonokat. Jelenlegi állományunk körülbelül 18000 kötet. Szükség szerint könyvtárközi rendeléssel lekérhetőek egyéb könyvek, dokumentumok is. Jelenleg kb. 850 darab szlovák nyelvű dokumentum található itt, köztük Szlovákiát bemutató könyvek, mesekönyvek, szótárak. Hagyományos szolgáltatások mellett egyéb funkciókat is ellátunk. Iskolások könyvtári órájának és vetélkedőknek ad helyet. Lehetősége van látogatóinknak számítógép és internet használatra, amelyek térítésmentesek. 3 db olvasói számítógéppel rendelkezünk. Nyilvános wifi hálózat lett kiépítve. A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

Egyéb szolgáltatások:

  • Folyóiratokat, hangoskönyveket kölcsönözhet, a kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést kérhet
  • A kézikönyveket helyben használhatja
  • Helyben olvashatja a folyóiratok legfrissebb számait
  • Könyvtárközi kölcsönzést kérhet
  • Európai Unióval kapcsolatos információhoz juthat
  • Térítés ellenében technikai szolgáltatásokat kérhet: fénymásolást, nyomtatást

 

A Könyvtár nyitvatartási rendje:

Hétfő:            800-1200        1300-1600
Kedd:             800-1200        1300-1600
Szerda:          800-1200        1500-1800
Csütörtök:      800-1200        1300-1600
Péntek:           800-1200        1300-1600
Szombat:       1000-1200   

Címe:
6323 Dunaegyháza, Táncsics Mihály utca 13. illetve Petőfi Sándor utca 17.

Email: konyvtar@dunaegyhaza.hu      dunaegyhazakonyvtar@gmail.com

Művelődésszervező munkatárs, könyvtáros :
Glózik Tímea (Telefon: 70/796-91-63)

Könyvtár